Proiect European

                                                                                                  

                                                            

Titlu proiect: “Achizitie utilaje pentru diversificarea activitatii in cadrul societatii DEMECO SRL”

Beneficiar: DEMECO S.R.L.

Cod SMIS 114395, Contract de finanţare nr. 3145/21.09.2018

 

Beneficiarul DEMECO S.R.L. derulează începând cu data de 21.09.2018, proiectul “Achizitie utilaje pentru diversificarea activitatii in cadrul societatii DEMECO SRL”, Cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională şi Bugetul Naţional, în baza Contractului de finanţare nr. 3145/21.09.2018, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, prin ADR NORD-EST, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului: 7.065.505,13 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă din FEDR - 3.112.242,16 lei şi din Bugetul Naţional - 549.219,20 lei.

Durata de implementare proiect: 41 luni (01.03.2017-31.07.2020).

Obiectivul principal al proiectului il constituie imbunatatirea competitivitatii intreprinderii DEMECO SRL prin realizarea unei investitii initiale in domeniul reciclarii deseurilor lemnoase si diversificarea activitatii unitatii existente.  

Obiectivele specifice:

1. Diversificarea productiei unei unitati in domeniul reciclarii de deseuri lemnoase prin:

- Dotarea cu echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru specifice activitatii de reciclare

- Achizitionarea de programe informatice specifice activitatii intreprinderii

2. Derularea de activitati specifice prioritatii de investitie in vederea dezvoltarii capacitatii intreprinderii de a isi dezvolta si mentine avantajul competitiv:

- Implementarea procesului de certificare a unor produse specifice activitatii desfasurate in cadrul proiectului – tocatura de lemn

- Implementarea procesului de recertificare a sistemelor de management al calitatii (ISO 9001), al mediului (ISO 14001), al sanatatii si securitatii ocupationale (OHSAS 18001)

- Participarea, in calitate de expozant, la un targ de profil

3. Respectarea si promovarea principiilor orizontale privind dezvoltare durabila si egalitate de sanse prin:

- Utilizarea surselor regenerabile de energie (sistem fotovoltaice) prin achizitionarea a 6 prescontainere pentru colectare si depozitare deseuri lemnoase, prevazute cu sistem de alimentare cu panouri fotovoltaice

- Retehnologizarea / achizitionarea echipamentelor mai eficiente energetic si optimizarea functionarii instalatiilor si a fluxurilor tehnologice prin achizitionarea de echipamente noi, performante si mai eficiente energetic (Tocator combinat, excavator, incarcator, prescontainere, proiector LED)

- Minimizarea la sursa a deseurilor. Cresterea gradului de recuperare si reciclare a deseurilor prin achizitionarea tocatorului combinat pentru reciclarea si valorificarea deseurilor lemnoase si a prescontainerelor pentru compactarea deseurilor de dimensiuni mari

- Asigurarea accesului si operarii de catre persoane cu dizabilitaþi a unor utilaje prevazute in fluxul tehnologic (excavator, incarcator)

- Angajarea unei persoane din categoria defavorizate punctul a): nu a avut un loc de munca stabil remunerat in ultimele 6 luni

- Includerea persoanelor de sex feminin atat in echipa de management si implementare a proiectului cat si in echipa de operare a investitiei.

 Pentru informatii detaliate despre celelate programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitati www.fonduri-ue.ro.

 

DEMECO SRL

Persoana de contact: Botez Daniel, Administrator

Tel/fax/e-mail: 0745525834 / 0749462858 / 0234516262 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  /  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

   

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.