Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Legislatie

1. Legislaţia cadru:

 
 
Nr.crt. Nr. act Titlu/conţinut
1

Legea 27/2007

pentru aprobarea OUG 61/2006 pentru modificarea şi completarea OUG nr.78/2000, privind regimul deşeurilor

2

OUG 61/2006

pentru modificarea şi completarea OUG nr.78/2000, privind regimul deşeurilor

3

Legea 426/2001

aprobaraea OUG nr.78/2000, privind regimul deşeurilo

4

HG 856/2002

evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobarea listei cuprinzând deşeurile, incl. deşeurile periculoase

5

211/15.11.2011   

privind regimul deseurilor      

 

2. Legislaţia bazată pe reglementări tehnice:

2.1. Legislaţia care reglementează depozitarea deşeurilor:

Nr.crt.

Nr. act

Titlu/conţinut

1

HG 349/2005

privind depozitarea deşeurilor

2

Ordin 95/2005

privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor in fiecare clasa de depozit.

3

Ordin 757/2004

pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor

 

2.2. Legislaţia care reglementează incinerarea deşeurilor:

Nr.crt.

Nr. act

Titlu/conţinut

1

HG 268/2005


pentru modificare si completarea HG nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor

2

HG 128/2002

incinerarea deseurilor

3

Ordin 756/2004

pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor

 

3. Legislaţia bazată pe reglementarea unor categorii specifice de deşeuri

3.1. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje:

Nr.crt.

Nr. act

Titlu/conţinut

1

HG 621/2005

privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

2

HG 1872/2006

pentru modificarea şi completarea Hg 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

3

Ordin 927/2005

privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje

 

3.2. Gestionarea deşeurilor industriale:

Nr.crt.

Nr. act

Titlu/conţinut

1

Legea 465/2001

gestionarea deşeurilor industriale reciclabile

2

OUG 16/2001

gestionarea deşeurilor industriale reciclabile

3

Legea 431/2003

aprobarea O.U.G. nr. 61/2003 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din O.U.G. nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile

4

HG 235/2007

privind gestionarea uleiurilor uzate

5

HG 1057/2001

pPrivind regimul bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe periculoase

6

HG 170/2004

gestionarea anvelopelor uzate

7

HG 124/2003

prevenirea, reducerea, şi controlul poluării mediului cu azbest

8

HG 734/2006

prevenirea, reducerea, şi controlul poluării mediului cu azbest

9

HG 173/2000

privind reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari

10

HG 291/2005

privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si ale altor compusi similari

11

HG 975/2007

pentru modificareav şi completarea HG 173/2000 privind reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari

12

HG 2406/2004

privind gestionarea vehiculelor scoase din uz

13

HG 1313 /2006

pentru modificarea si completarea HG. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz

14

Ordin 1223/2005

privind procedura de inregistrare a producatorilor, modul de evidenta si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice

15

HG 228/2004

privind controlul introducerii in tara a deseurilor nepericuloase, in vederea importului, perfectionarii active si a tranzitului

16

HG 514/2005

pentru completarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 228/2004 privind controlul introducerii in tara a deseurilor nepericuloase, in vederea importului, perfectionarii active si a tranzitului

Contact

logo

0234 516 262 / 0749 462 858 office@demeco.ro
demeco.collect@gmail.com

Locaţia noastra

Newsletter

Vizitatori Online

Avem 4 vizitatori și niciun membru online

biletul zilei