VALORIFICARE

Valorificarea deşeurilor cuprinde orice operaţie sau succesiuni de operaţii de dezmembrare, sortare, tăiere, mărunţire, presare, balotare, recuperarea/ regenerarea solventilor;efectuată asupra unui deşeu prin procedee industriale, în vederea transformării sale în materie primă secundară sau sursă de energie SC DEMECO SRL detine urmatoarele solutii de valorificare:
 • Valorificarea materială – presupune substituirea materiilor prime;
Fractiunile de deseu ce pot fi valorificate material si pentru care DEMECO detine echipamentele necesare, sunt:
 • Sticla
 • Material plastic
 • Metale feroase si neferoase
 • Substante minerale

Activitatea de recuperare a materialelor reciclabile sortate se desfăşoară în următoarele etape:

 • colectarea deşeurilor reciclabile de la generatori, pe baza contractelor încheiate;
 • transportul deşeurilor reciclabile, cu ajutorul mijloacelor auto închiriate, la punctele de lucru;
 • manipularea deșeurilor reciclabile cu cupa graifer a excavatorului pe pneuri, cu cupa și furcile stivuitor ale încărcătorului frontal;
 • descărcarea deşeurilor reciclabile din mijloacele auto pe amplasamentele S.C. DEMECO S.R.L. sau ale beneficiarilor şi sortarea deşeurilor pe categorii cu ajutorul cupei de sortare a excavatorului pe pneuri;
 • concasarea deșeurilor reciclabile provenite din construcții și demolări;
 • spălarea materialelor/deșeurilor în cupa aferentă excavatorului pe pneuri; odată încărcată cupa cu material ce se dorește a fi spălat, aceasta se imersează într-o habă cu apă unde se execută rotația materialului în cupă. Spălarea efectivă se realizează prin fricțiunea componentelor din material în prezența apei. Apa rezultată după spălare este analizată și în funcție de parametrii rezultați se tratează prin instalația de neutralizare sau se preia de alți operatori economici autorizați;
 • compactarea deşeurilor folosind presele de compactare din dotare, în funcţie de categoria acestora;
 • stocarea temporară a baloților în hala betonată, până la acumularea unui stoc care să facă transportul la valorificare eficient;
 • transportul (livrarea) baloţilor de deşeu, cu ajutorul mijloacelor auto închiriate, la firmele care realizează activitatea de valorificare;
 • obținerea de produse finite reprezentate de materiale reciclabile utilizabile în construcții, fier vechi din armături, valorificabile la centrele de valorificare ale acestora, precum și materiile sterile utilizabile la umplerea golurilor create prin exploatările materialelor de balastieră
 • Valorificarea biologică (compostare, fermentaţie) – este o valorificare materială a resturilor organice,
Deseurile din demolari, gradini si parcuri sunt transformate, prin tratare mecanica si biologica, in compost de calitate, reintroducandu-le in circuitul natural. Asadar, din procesarea deseurilor se obtine un compost superior calitativ, utilizat la gradinarit, in solarii, parcuri si gradini, agricultura, etc. Deseurile rezultate din activitatea de prelucrare a lemnului, cele din ambalaje de lemn, defrisari, etc. sunt o materie prima pentru biomasa folosita drept combustibil in termocentrale de co-generare.Societatea noastra detine echipamente atat fixe cat si mobile, in vederea procesarii biomasei
 • Valorificarea energetică – presupune folosirea deşeurilor ca material combustibil înlocuitor, pentru obţinerea de energie,valorificare ce poate fi asigurata de catre societatea noastra prin urmatoarele metode:

 • Neutralizarea subproduselor nedestinate consumului uman de origine animal/vegetala prin obtinere de biomasa-utilizata ca si combustibil pentru fabricile de biogas;
 • Tocarea deseurilor , în vederea obtinerii de fluff pentru fabricile de ciment
 • Omogenizare deseurilor solide/lichide în vederea obținerii combustibilului alternative

Contacteaza-ne!

Completeaza campurile de mai jos si te vom contacta noi intr-un timp cat mai scurt.

TIPUL CERERII

Contacteaza-ne!

TIPUL CERERII