Nr. crt. Nr. act Titlu/continut
1
pentru aprobarea OUG 61/2006 pentru modificarea şi completarea OUG nr.78/2000, privind regimul deşeurilor
2
pentru modificarea şi completarea OUG nr.78/2000, privind regimul deşeurilor
3
aprobaraea OUG nr.78/2000, privind regimul deşeurilo
4
evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobarea listei cuprinzând deşeurile, incl. deşeurile periculoase
5
privind regimul deseurilor

2.1. Legislaţia care reglementează depozitarea deşeurilor:

Nr. crt. Nr. act Titlu/continut
1
privind depozitarea deşeurilor
2
privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor in fiecare clasa de depozit.
3
pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor

2.2. Legislaţia care reglementează incinerarea deşeurilor:

Nr. crt. Nr. act Titlu/continut
1
pentru modificare si completarea HG nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor
2
incinerarea deseurilor
3
pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor

3.1. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje:

Nr. crt. Nr. act Titlu/continut
1
privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje
2
pentru modificarea şi completarea Hg 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje
3
privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje

3.2. Gestionarea deşeurilor industriale:

Nr. crt. Nr. act Titlu/continut
1
gestionarea deşeurilor industriale reciclabile
2
gestionarea deşeurilor industriale reciclabile
3
aprobarea O.U.G. nr. 61/2003 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din O.U.G. nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile
4
privind gestionarea uleiurilor uzate
5
privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe periculoase
6
gestionarea anvelopelor uzate
7
prevenirea, reducerea, şi controlul poluării mediului cu azbest
8
prevenirea, reducerea, şi controlul poluării mediului cu azbest
9
privind reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari
10
privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si ale altor compusi similari
11
pentru modificareav şi completarea HG 173/2000 privind reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari
12
privind gestionarea vehiculelor scoase din uz
13
pentru modificarea si completarea HG. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz
14
privind procedura de inregistrare a producatorilor, modul de evidenta si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice
15
privind controlul introducerii in tara a deseurilor nepericuloase, in vederea importului, perfectionarii active si a tranzitului
16
pentru completarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 228/2004 privind controlul introducerii in tara a deseurilor nepericuloase, in vederea importului, perfectionarii active si a tranzitului

Contacteaza-ne!

Completeaza campurile de mai jos si te vom contacta noi intr-un timp cat mai scurt.

TIPUL CERERII

Contacteaza-ne!

TIPUL CERERII